Strona Główna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej


Galeria:

Pracownia Technik Multimedialnych

Zdjęcie01

Sala Doświadczania Świata

Zdjęcie01

Gabinet diagnostyczno-terapeutyczny

Zdjęcie08

Więcej zdjęć

O nas...

image

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej jest publiczną placówką oświatową udzielającą dzieciom i młodzieży, zamieszkałym na terenie powiatu ostrowskiego, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela także pomocy specjalistycznej rodzicom i nauczycielom, wspierając ich w wypełnianiu zadań związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży , wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji ich zadań statutowych. Pracownicy pedagogiczni placówki diagnozują przyczyny zgłaszanych trudności, prowadzą wielospecjalistyczną terapię , doradztwo, podejmują działania profilaktyczne, mediacje oraz interwencje w środowisku szkolnym i wychowawczym dzieci i młodzieży.

Prosimy o korzystanie z przegladarki Google Chrome